Därför måste tillverkare och lager börja spåra sina utsläpp

Därför måste tillverkare och lager börja spåra sina utsläpp

Ett antal nya hållbarhetsförordningar kommer snart att ställa krav på cirka 50 000 företag som gör affärer inom EU att rapportera sina koldioxidavtryck från hela leverans- och värdekedjan. 

Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) kommer att träda i kraft den 16 juni 2024.  Förordningen kommer bland annat att kräva att cirka 50 000 företag rapporterar sina tidigare och nuvarande utsläpp av växthusgaser.

Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering är ett av flera allt strängare krav från globala tillsynsmyndigheter som kräver att företag rapporterar sina klimatavtryck.  Detta gör företags hållbarhetsarbete synligare och kan påverka deras relation till konsumenterna.  

En kommersiell fördel

Även utan dessa stränga rapporteringskrav är de kommersiella fördelarna med att spåra utsläppen tydliga.  Miljömedvetna konsumenter är beredda att spendera mer pengar för att köpa från miljövänliga varumärken1, och det är de yngre konsumenterna som ställer störst krav på hållbarhet när de handlar.  En undersökning visade att tre fjärdedelar av kunderna ur generation Z anser att hållbarhet är viktigare än själva varumärket.2

Men hållbarhet är inte bara en fråga för de unga.  I alla åldersgrupper säger konsumenterna att de tar hänsyn till varumärkenas miljömässiga värderingar när de handlar.  Cirka 78 procent av de som handlar på nätet säger att de skulle vara beredda att vänta en vecka på leveransen om handlaren använde en mer hållbar leveransmetod.3

Företag måste idag mer än någonsin övertyga konsumenterna om att de delar deras oro för miljön och aktivt arbetar för att minska sina utsläpp.

Hur kan nShift hjälpa till?

nShift Transport Management System (TMS) kommer med en marknadsledande modul för utsläppsberäkning.  Dess data kommer från Network for Transport Measures och omfattar uppgifter om såväl scope 1- som scope 3-utsläpp. 

Detta hjälper tillverkare, lager, logistikföretag och handlare att identifiera och använda mer hållbara transportalternativ, uppfylla de allt hårdare lagkraven och minska sitt koldioxidavtryck.  

Med nShift TMS kan företag:

  • fatta beslut om hur de ska minska sitt koldioxidavtryck utifrån värden för förväntat utsläpp
  • skapa detaljerade rapporter för att uppfylla kraven på regelefterlevnad
  • göra ännu djupare analyser med hjälp av analysverktyg för affärsinformation.

År 2022 vann nShift TMS modul för utsläppsberäkning brons i kategorin ”Bästa hållbarhetsinitiativ” på Ecommerce Awards.  Den uppfyller kraven i EN16258, ISO14083 och GLEC-ramverket.

 

1https://www.the-future-of-commerce.com/2022/10/03/e-commerce-trends-2023/#section-3
2https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/12/05/what-recent-trends-say-about-sustainable-shopping-in-2023/?sh=490e14436fc0 
3https://chainstoreage.com/how-much-do-consumers-care-about-sustainable-shopping

 

Boka en demo   Kontakta oss

 

 

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna

Boka en demo med en av våra säljare idag

Boka en demo

Fråga oss vad du vill om våra produkter

Kontakta oss