Villkor och bestämmelser

Som kund hos nShift är du bunden av våra allmänna villkor som publiceras på dessa sidor. Du kan ha olika relationer med nShift; du kan vara en kund som skickar paket till slutkonsumenter, du kan använda våra lösningar för att hantera både inkommande och utgående försändelser, du kan vara en transportör som har en integration med vårt transportörsbibliotek eller du kan vara en slutkonsument som använder våra spårningstjänster.

 

Om du är en slutkonsument som använder våra spårningstjänster gäller villkoren för My Parcels för dig. Du hittar villkoren när du registrerar dig för tjänsten.

 

Om du är en transportör har vi separata allmänna villkor som gäller för dig. Om du har frågor kan du kontakta oss via din kontaktperson i vårt transportörsteam.

 

Allmänna villkor för fraktkunder

 

De allmänna villkoren har flera bilagor som införlivas genom hänvisning. Du hittar dem nedan.

 

För produktspecifika servicenivåer och supportomfång hänvisar vi till den relevanta produkten i supportomfånget

 

Dataskyddsavtalet har flera bilagor, bland annat en leverantörslista och en förteckning över tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder (i bilaga 3). För mer information om informationssäkerhet, se nedan.

 

Integritetspolicy

 

Vi har åtagit oss att följa och implementera alla riktlinjer och rekommendationer från GDPR när det gäller all data och information som vi hanterar, bearbetar och lagrar på nShift Group.

 

Du hittar de relevanta sekretesspolicyerna nedan.

 

Policy för cookies

 

Du kan läsa vår policy för cookies om vilka cookies vi använder här.

 

Om du har några frågor, vill utöva dina dataskyddsrättigheter eller på annat sätt kan du kontakta nShifts dataskyddsombud på följande adress dpo@nshift.com.

 

Datasäkerhet

 

nShift arbetar med kunder och toppmärken över hela världen. Nästan 100 000 kunder litar på våra affärskritiska tjänster och de har höga förväntningar och krav. Cybersäkerhet och skydd av kunduppgifter har aldrig varit viktigare och är av yttersta vikt för nShift Group.

 

nShift arbetar tillsammans med ledande varumärken och partner för att kontinuerligt bedöma och eliminera risker i våra affärsprocesser, vår programvaruutveckling och vår tekniska verksamhet. Vi utför externa intrångstester på våra molnbaserade system.

 

För att styrka vårt åtagande att följa de högsta standarder för informationssäkerhet är vi ISO 27001-3-certifierade. Vårt ISO-certifikat finns tillgängligt på begäran.

 

 

 

 

arrow link

Allmänna villkor

De viktigaste villkoren som gäller för kunder som använder våra transporthanteringstjänster

arrow link

Stödets omfattning

Produktspecifika servicenivåer för tjänsten och för kundsupport.

arrow link

Avtal om uppgiftsskydd

DPA som reglerar dataskyddet mellan kunden och nShift

arrow link

Leverantörslista (tillägg till dataskyddsförordningen)

Leverantörslistan är en bilaga till DPA och visar våra nuvarande underleverantörer som används för tjänsterna.

arrow link

Policy för cookies

Vår cookiepolicy för vår nShift-webbplats

arrow link

Integritetspolicy

Den huvudsakliga sekretesspolicyn som beskriver vår behandling av personuppgifter och den registrerades rättigheter.

arrow link

Transparency Act

At nShift, we value transparency and accountability in our business practices.

arrow link

Integritetspolicy för Scan App

Integritetspolicy för Scan App-produkten

arrow link

Integritetspolicy för My Parcels

Sekretesspolicyn för My Parcel-produkten, som gäller för slutkonsumenten.

arrow link

Tidigare villkor och bestämmelser

Tidigare versioner av Allmänna villkor

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna

Boka en demo med en av våra säljare idag

Boka en demo

Fråga oss vad du vill om våra produkter

Kontakta oss

Book a demo

See nShift in action by booking a demo today.

Book a demo

Ask us anything you like about our products

Contact us

Get the latest news and updates

Subscribe