nShift-politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Tak, fordi du kontakter os eller besøger nShift.com.

nShift's brugsbetingelser (databehandleraftale) er i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), og kunder, der har accepteret dem ved brug af platformen, er dækket.

Denne politik forklarer, hvad, hvordan og hvorfor vi indsamler oplysninger, når du kommunikerer med os eller besøger vores websted. Den forklarer også de specifikke måder, hvorpå vi bruger og videregiver disse oplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om fortrolighed i forbindelse med personlige oplysninger, der videregives online, og vi er klar over behovet for passende beskyttelse og forvaltning af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Vi sælger aldrig oplysninger om vores brugere.

1. Definitioner
Den nuværende politik er baseret på følgende definitioner:

Betegnelse Definition
Vi, os, nShift Alle nShift-enheder
Personlige oplysninger enhver oplysning vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person; en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres i navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata eller en online-identifikator.
Behandling Enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, uanset om det sker ved hjælp af automatiserede midler, f.eks. indsamling, registrering eller ej,
organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, søgning, søgning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, tilpasning eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.
Samtykke Enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig angivelse af dine ønsker ved som du ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling giver dit samtykke til behandling af personoplysninger om dig.
Dataansvarlig Den part, der bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger data.
Den registrerede Den person, som personoplysningerne vedrører.
Databehandler En anden enhed, som behandler personoplysninger på vores vegne

 

I juridiske termer er vi den dataansvarlige, mens du er den registrerede. Vi kan ansætte andre enheder som databehandlere.

2. Anvendelsesområde
Denne politik gælder for vores behandling af alle personlige oplysninger, som du giver os, når du kommunikerer med os eller interagerer med vores websteder og webshop.

3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger om dig
Vores behandling af dine personoplysninger er baseret på din kontrakt, dit samtykke eller din legitime interesse i forretningsudvikling.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Bemærk venligst, at efter tilbagekaldelsen af dit samtykke kan vi muligvis ikke længere være i stand til at levere vores tjenester til dig.
Du kan selv bestemme, om du vil acceptere eller nægte at give samtykke til lagring af cookies i din browser.

4. Webstedets ejer (dataansvarlig) og kontaktoplysninger
Vores websteder drives og ejes af:
nShift Group AS
Org. nr: 979 306 725
E-mail: dpo@nshift.com

5. Databeskyttelsesansvarlig
Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende
behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige ved at sende en e-mail til:
DPO@nshift.com

6. Indsamlede oplysninger
Alle nShift's aktiviteter, især vores web- og onlineaktiviteter samt vores markedsføringskampagner, er i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse og datasikkerhed. I det følgende beskrives det, hvilke oplysninger der kan blive indsamlet, når du kommunikerer med os eller besøger vores websteder, og hvordan de håndteres.
Vi gemmer personlige data fra to forskellige kilder på vores websteder: Personoplysninger, som du aktivt giver os, og personoplysninger, der indsamles automatisk ved hjælp af cookies.

A. Personoplysninger, som du aktivt giver os: Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, sender os en besked via vores kontaktformular, foretager et køb i vores webshop eller kommunikerer med os på anden vis, giver du os aktivt de personoplysninger, som vi indsamler. Disse personoplysninger kan omfatte dit navn, din fysiske adresse, din e-mailadresse, IP-adresse og dit telefonnummer. Ved at give os disse personoplysninger giver du dit samtykke til, at disse personoplysninger behandles af os.

B. Personoplysninger, der indsamles automatisk: Når du bruger vores websted, kan vi indsamle personlige data om dit besøg og din browsing på nettet. Disse personlige data kan omfatte din IP-adresse, dit operativsystem, browser-ID, browsingaktivitet og andre data om, hvordan du har interageret med vores websted eller andre websteder. Vi indsamler disse data ved hjælp af cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i din browsers cache
giver os mulighed for at genkende din browser og/eller computer. Dataene bruges til visse vigtige funktioner, der er nødvendige for at få vores websteder til at fungere ("førstepartscookies"), f.eks. for at give adgang til sikre områder.
Førstepartscookies kan ikke afvises uden at påvirke funktionen af vores websteder.
Desuden bruges cookies til at oprette anonyme brugerprofiler ved hjælp af Google Analytics ("tredjepartscookies"). Cookies fra tredjeparter vil ikke blive sammenlagt med personlige dataprofiler og til personlig identifikation af besøgende på vores websteder. Brugersporingsdata bruges til at vurdere vores websteders ydeevne og foretage forbedringer. Vi bruger ikke cookies fra tredjeparter til reklamer.
Du har ret til at beslutte, om du vil acceptere eller afvise cookies, og du kan gøre dette via din browser. Det er forskelligt fra browser til browser, så du kan finde flere oplysninger i browserens hjælpemenu.

7. Anvendte systemer
Vi bruger systemer fra tredjeparter til at indsamle og opbevare personoplysninger:

- E-mail marketing system
Vi bruger et eksternt e-mailmarkedsføringssystem til at indsamle abonnenter til nyhedsbrevslister, som bruges til forskellige markedsførings- og salgsformål. Alle personoplysninger i e-mailmarkedsføringssystemet indsamles via vores websteder, og alle tilmeldinger er underlagt dobbelt opt-in.

- Web shop
Når kunderne afgiver ordrer i vores webshop, indsamler vi personlige oplysninger om kunderne og deres ordrer. Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med ordrer i webshoppen sker med henblik på at udføre leverancer af tjenester til kunden.

- ERP-system
For at kunne udstede fakturaer for varer, der er købt via vores webshop, indsamler vi personoplysninger (f.eks. referencenavn) om kunden i vores faktureringssystem og ERP-system.

- Delivery Management
For at kunne levere varer, der er købt via vores webshop, indsamler vi personlige data (f.eks. leveringsadresse) om kunden i vores leveringsstyringssystem.

- Websted (pop-up-meddelelser)
nShift bruger pop-up-meddelelser på vores websteder til at indsamle abonnenter til nyhedsbrevslister, som bruges til forskellige markedsføringsformål. Alle personlige data, der indsamles via pop-up-beskeder, indsamles via nShift's websted og gemmes direkte i pop-up-beskedssystemet.

- System til forvaltning af kunderelationer (CRM)
nShift bruger et CRM-system til at administrere personlige oplysninger om de relationer, vi har, når vi kommunikerer enten via e-mail, telefon eller personligt. CRM-systemet bruges primært til salgsrelaterede aktiviteter hos nShift, hvor kommunikationen følges i CRM-systemet.

- Kundeservicesystem (CS)
nShift bruger et CS-system til at håndtere forespørgsler, som kunder, partnere eller andre eksterne parter sender til os. Personoplysninger om den part, der indgiver forespørgslen, lagres i dette system.
Kommunikation pr. e-mail, telefon eller personligt bliver logget med henblik på behandling af forespørgslen.

- Telefonsystem
nShift bruger et telefonsystem som en integreret del af vores CS-system til at håndtere indgående og udgående opkald med kunder, partnere og andre. Vi optager ikke sådanne samtaler.

7. Anvendelse af personoplysninger
Vi bruger de personlige oplysninger, vi indsamler, til at promovere vores tjenester til dig og sende informations- og reklameindhold. Du kan stoppe med at modtage vores reklamemails ved at følge instruktionerne i e-mailen om afmelding. Desuden bruger vi personoplysningerne til at fakturere kunder, der har foretaget en bestilling i vores webshop.

Vores retsgrundlag for indsamling og brug af dine oplysninger for at nå ud til dig er vores legitime interesse og tilsidesætter ikke dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Vores legitime interesse er i dette tilfælde at tilbyde dig indhold, som vi mener er i overensstemmelse med temaet for dit websted, og som du ønsker at offentliggøre, og derfor skal vi behandle dine data.

Du har til enhver tid ret til at modtage og få adgang til de personoplysninger, der er lagret om dig, og til at få slettet eller berigtiget ukorrekte oplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at anmode om rettelse af personoplysninger, som vi har gemt hos os. Se spørgsmål og
Vejledning om klager nedenfor.

8. Informationssikkerhed
Vi træffer rimelige og passende foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og tilintetgørelse under hensyntagen til de risici, der er forbundet med behandlingen, og arten af personoplysningerne. 

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden vil vi underrette tilsynsmyndigheden uden unødig forsinkelse og senest 72 timer efter at have fået kendskab til bruddet, medmindre bruddet sandsynligvis ikke vil medføre en risiko for dine eller andre af vores brugeres og abonnenters rettigheder og frihedsrettigheder. Hvis bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for dine rettigheder og din frihed, vil vi uden unødig forsinkelse underrette dig med mindst:
- Navn og kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige eller et andet relevant kontaktpunkt,
- en beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af overtrædelsen, og
- En beskrivelse af de foranstaltninger, vi har truffet for at afhjælpe bruddet.

9. Spørgsmål og vejledning om klager
Hvis du har kommentarer, spørgsmål, bekymringer eller indsigelser vedrørende vores oplysninger og/eller håndtering af dine personlige oplysninger eller ønsker at få adgang til, opdatere, ændre eller slette dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os. Vores kontaktoplysninger findes i afsnit 4.

10. Klager til en tilsynsmyndighed
Hvis du mener, at vi behandler eller har behandlet dine personoplysninger ulovligt, kan du indgive en klage til den norske databeskyttelsestilsynsmyndighed (Datatilsynet) eller tilsynsmyndigheden i det land, hvor du er statsborger.
Kontaktoplysninger til den norske databeskyttelsestilsynsmyndighed (Datatilsynet) kan findes her: www.datatilsynet.no.

11. Ændringer
Vi kan ændre og opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Alle opdateringer og ændringer træder i kraft straks efter meddelelse, som vi kan give på enhver måde, herunder, men ikke begrænset til, ved at offentliggøre en revideret version af denne privatlivspolitik på vores websted.