nShifts retningslinjer for personvern

Takk for at du kontakter oss eller besøker nShift.com.

nShifts vilkår for bruk (databehandlingsavtale) er i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR), og kunder som har akseptert disse gjennom bruk av plattformen er dekket.

Disse retningslinjene forklarer hva, hvordan og hvorfor vi samler inn opplysninger når du kommuniserer med oss eller besøker nettstedet vårt. Den forklarer også de spesifikke måtene vi bruker og utleverer denne informasjonen på. Vi respekterer fullt ut alle ønsker om konfidensialitet for personopplysninger som oppgis på nettet, og vi er klar over behovet for passende beskyttelse og forvaltning av alle personopplysninger vi mottar. Vi selger aldri informasjon om brukerne våre.

1. Definisjoner
Den gjeldende politikken er basert på følgende definisjoner:

Betegnelse Definisjon
Vi, oss, nShift Alle nShift-enheter
Personopplysninger Alle opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, et En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, ved hjelp av særlig ved henvisning til en identifikator som navn, identifikasjonsnummer, posisjonsdata eller en nettbasert identifikator.
Behandling Enhver operasjon eller et sett av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på et sett med personopplysninger, enten ved hjelp av automatiserte midler eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering ved overføring, formidling eller annen tilgjengeliggjøring, tilpasning eller kombinasjon, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.
Samtykke Enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig tilkjennegivelse av dine ønsker ved å som du, ved en erklæring eller ved en tydelig bekreftende handling, tilkjennegir at du er enig i de behandling av personopplysninger om deg.
Behandlingsansvarlig Den som fastsetter formålene med og midlene for behandlingen av personopplysninger data.
Den registrerte Personen som personopplysningene gjelder.
Databehandler En annen enhet som behandler personopplysninger på våre vegne

 

Juridisk sett er vi den behandlingsansvarlige, mens du er den registrerte. Vi kan engasjere andre enheter som databehandler.

2. Virkeområde
Disse retningslinjene gjelder for vår behandling av alle personopplysninger som du oppgir når du kommuniserer med oss eller samhandler med nettstedene og nettbutikken vår.

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene dine.
Vår behandling av personopplysningene dine er basert på kontrakt, samtykke eller berettiget interesse i forretningsutvikling.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Vær oppmerksom på at etter at du har trukket tilbake samtykket ditt, kan det hende at vi ikke lenger kan levere tjenestene våre til deg.
Du kan selv bestemme om du vil godta eller nekte lagring av informasjonskapsler i nettleseren din.

4. Nettstedets eier (behandlingsansvarlig) og kontaktinformasjon
Våre nettsteder drives og eies av:
nShift Group AS
Org. nr: 979 306 725
E-post: dpo@nshift.com

5. Personvernombud
Vi har utnevnt et personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål eller bekymringer angående
behandlingen av personopplysningene dine. Du kan nå personvernombudet ved å sende en e-post til:
DPO@nshift.com

6. Innsamlet informasjon
Alle nShifts aktiviteter, særlig våre nett- og nettbaserte aktiviteter samt våre markedsføringskampanjer, er i samsvar med personvern- og datasikkerhetslovgivningen. I det følgende beskrives hvilke opplysninger som kan samles inn når du kommuniserer med oss eller besøker nettstedene våre, og hvordan de håndteres.
Vi lagrer personopplysninger fra to forskjellige kilder på nettstedene våre: Personopplysninger som du aktivt gir oss, og personopplysninger som samles inn automatisk ved bruk av informasjonskapsler.

A. Personopplysninger du aktivt oppgir til oss: Når du registrerer deg for våre nyhetsbrev, sender oss en melding via vårt kontaktskjema, foretar et kjøp i vår nettbutikk eller på annen måte kommuniserer med oss, gir du oss aktivt personopplysninger som vi samler inn. Disse personopplysningene kan omfatte navn, fysisk adresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer. Ved å gi oss disse personopplysningene samtykker du til at vi behandler dem.

B. Personopplysninger som samles inn automatisk: Når du bruker nettstedet vårt, kan vi samle inn personopplysninger om besøket og nettlesingen din. Disse personopplysningene kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleser-ID, nettleseraktivitet og andre opplysninger om hvordan du har samhandlet med nettstedet vårt eller andre nettsteder. Vi samler inn disse dataene ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i hurtigbufferen i nettleseren din.
slik at vi kan gjenkjenne nettleseren og/eller datamaskinen din. Opplysningene brukes til visse viktige funksjoner for å få nettstedene våre til å fungere ("førsteparts informasjonskapsler"), for eksempel for å gi tilgang til sikre områder.
Førsteparts informasjonskapsler kan ikke avvises uten at det påvirker funksjonen til nettstedene våre.
I tillegg brukes informasjonskapsler til å opprette anonyme brukerprofiler ved hjelp av Google Analytics ("tredjeparts informasjonskapsler"). Tredjeparts informasjonskapsler vil ikke bli slått sammen med personlige dataprofiler og for personlig identifisering av besøkende på våre nettsteder. Brukersporingsdata brukes til å vurdere ytelsen til nettstedene våre og gjøre forbedringer. Vi bruker ikke tredjeparts informasjonskapsler for annonsering.
Du har rett til å bestemme om du vil godta eller avvise informasjonskapsler, og du kan gjøre dette gjennom innstillingene i nettleseren din. Midlene varierer fra nettleser til nettleser, så gå til nettleserens hjelpemeny for mer informasjon.

7. Systemer som brukes
Vi bruker tredjepartssystemer for å samle inn og lagre personopplysninger:

- E-postmarkedsføringssystem
Vi bruker et eksternt e-postmarkedsføringssystem for å samle inn abonnenter til nyhetsbrevlister, som brukes til ulike markedsførings- og salgsformål. Alle personopplysninger i e-postmarkedsføringssystemet samles inn via nettsidene våre, og alle abonnementer er underlagt dobbelt samtykke.

- Nettbutikk
Når kunder legger inn bestillinger i nettbutikken vår, samler vi inn personopplysninger om kundene og bestillingene deres. Behandlingen av personopplysninger knyttet til bestillinger i nettbutikken gjøres med det formål å utføre tjenesteleveransene til kunden.

- ERP-system
For å utstede fakturaer for varer kjøpt via vår nettbutikk samler vi inn personopplysninger (f.eks. referansenavn) om kunden i vårt faktureringssystem og ERP-system.

- Styringssystem for levering
For å kunne levere varer som er kjøpt i vår nettbutikk, samler vi inn personopplysninger (f.eks. leveringsadresse) om kunden i vårt Delivery Management-system.

- Nettsted (popup-meldinger)
nShift bruker popup-meldinger på nettsidene våre for å samle abonnenter til nyhetsbrevlister, som brukes til ulike markedsføringsformål. Alle personopplysninger som samles inn via popup-meldinger, samles inn via nShifts nettsted og lagres direkte i popup-meldingssystemet.

- System for styring av kunderelasjoner (CRM)
nShift bruker et CRM-system for å administrere personopplysninger om relasjoner vi har når vi kommuniserer enten via e-post, telefon eller personlig. CRM-systemet brukes hovedsakelig i salgsrelaterte aktiviteter hos nShift, og kommunikasjonen spores i CRM-systemet.

- Kundeservicesystem (CS)
nShift bruker et CS-system for å håndtere henvendelser fra kunder, partnere eller andre eksterne parter. Personopplysninger om den som sender inn forespørselen, lagres i dette systemet.
Kommunikasjon via e-post, telefon eller personlig oppmøte loggføres med det formål å behandle henvendelsen.

- Telefonsystem
nShift bruker et telefonsystem som en integrert del av vårt CS-system for å håndtere innkommende og utgående samtaler med kunder, partnere og andre. Vi tar ikke opp slike samtaler.

7. Bruk av personopplysninger
Vi bruker personopplysningene vi samler inn til å markedsføre tjenestene våre til deg og sende informasjons- og salgsfremmende innhold. Du kan slutte å motta reklame-e-post ved å følge avmeldingsinstruksjonene i e-posten. I tillegg bruker vi personopplysningene til å fakturere kunder som har gjort en bestilling i nettbutikken vår.

Vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke opplysningene dine for å nå ut til deg er i legitim interesse og overskriver ikke dine personverninteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Vår berettigede interesse er i dette tilfellet å tilby deg innhold som vi mener er i tråd med temaet for nettstedet ditt og som du ønsker å publisere, og derfor må vi behandle opplysningene dine.

Du har når som helst rett til å motta og få tilgang til personopplysningene som er lagret om deg, og til å få uriktige opplysninger slettet eller rettet. Du kan når som helst kontakte oss hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine eller hvis du ønsker å be om retting av personopplysninger som er lagret hos oss. Se spørsmålene og
Veiledning om klager nedenfor.

8. Informasjonssikkerhet
Vi treffer rimelige og hensiktsmessige tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse, tatt i betraktning risikoen ved behandlingen og personopplysningenes art. 

Ved brudd på personopplysningssikkerheten vil vi varsle tilsynsmyndigheten uten unødig forsinkelse og senest 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet, med mindre det er usannsynlig at bruddet medfører en risiko for dine eller noen av våre brukeres og abonnenters rettigheter og friheter. Videre, dersom bruddet sannsynligvis vil føre til en høy risiko for dine rettigheter og frihet, vil vi varsle deg uten unødig forsinkelse med minst:
- Navn og kontaktopplysninger til personvernombudet eller et annet relevant kontaktpunkt,
- en beskrivelse av de sannsynlige konsekvensene av bruddet, og
- En beskrivelse av tiltakene vi har truffet for å håndtere bruddet.

9. Veiledning for spørsmål og klager
Hvis du har kommentarer, spørsmål, bekymringer eller innvendinger knyttet til vår informasjon og/eller håndtering av personopplysningene dine, eller ønsker å få tilgang til, oppdatere, endre eller slette noen av personopplysningene dine, kan du kontakte oss. Våre kontaktopplysninger finner du i avsnitt 4.

10. Klager til en tilsynsmyndighet
Hvis du mener at vi behandler eller har behandlet personopplysningene dine på en ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet eller tilsynsmyndigheten i landet der du er statsborger.
Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du her: www.datatilsynet.no.

11. Endringer
Vi kan endre og oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Alle oppdateringer og endringer trer i kraft umiddelbart etter varsel, som vi kan gi på en hvilken som helst måte, inkludert, men ikke begrenset til, å legge ut en revidert versjon av denne personvernerklæringen på nettstedet vårt.