nShift: PostNord Sverige är den första Svanenmärkta e-handelstransportören i nShifts transportörsbibliotek

nShift: PostNord Sverige är den första Svanenmärkta e-handelstransportören i nShifts transportörsbibliotek

E-handelsföretag i regionen kan nu erbjuda certifierade leveransalternativ i sin checkoutlösning och erbjuda ett leveransalternativ som uppfyller strikta krav på klimatprestanda och energieffektivitet

nShift, den globala ledaren inom programvara för leveranshantering, meddelar idag att PostNord Sverige är den första Svanenmärkta e-handelstransportören i Norden. Svanenmärkningen är nu tydligt i nShifts transportörsbibliotek och kan visas i checkouten.

Med över 1000 transportörer erbjuder nShift sina kunder tillgång till världens mest omfattande transportörsbibliotek med leveranser till 190 länder. Svanenmärkningen, som kan inkluderas i checkouten, gör det möjligt för e-handelsföretag i Sverige att erbjuda ett leveransval som säkerställer minskade klimatutsläpp genom strikta krav på energieffektivitet, förnybara drivmedel och eldrivna fordon.

Svanen är den officiella och mest välkända miljömärkningen i Norden, en oberoende och tredjepartscertifierad miljömärkning som tittar på alla relevanta miljöparametrar i en produkts livscykel. De nordiska länderna anses ofta vara ledande inom hållbarhet, vilket framgår av deras positioner i Europe Sustainable Development Report 2021 (Finland 1:a, Sverige 2:a, Danmark 3:a och Norge 5:e).

Mathias Krümmel, VD för PostNord Sverige: "Idag riskerar checkouten att vilseleda konsumenterna med otydliga miljöpåståenden. PostNord har väntat på tredjepartscertifierade märkningar som är pålitliga. Med Svanenmärkningen kan PostNord äntligen visa sitt ambitiösa hållbarhetsarbete och framgång i sin gröna omställning mot konsumenten."

Svanenmärkningen verifierar att logistikleverantörer uppfyller strikta krav på klimatprestanda och hög energieffektivitet samt anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal eller motsvarande. Svanenmärkningen innefattar 20 kriterier på transportörens hela transportnätverk. Därmed inkluderas inte bara PostNord Sveriges egen fordonsflotta utan även bolagets transportleverantörers. Det är också ett krav att en hög andel av de nya fordon som köps in av företaget ska drivas med el eller biogas.

Sean Sherwin-Smith, Product Director Post-purchase på nShift. "Konsumenter kräver en så hållbar shoppingupplevelse som möjligt. När de väljer leverans måste de snabbt kunna identifiera vilket alternativ som är bäst ur ett miljöperspektiv och vara säkra på att de kan lita på transportörens påståenden om hållbara leveranser. Därför är vi glada över att PostNord Sverige finns i vårt transportörsbibliotek och oerhört stolta över att det är den första i vårt bibliotek som certifieras med Svanenmärkning. Svanenmärkningen ger den trovärdighet som kunderna efterfrågar, och nShift Checkout gör att den trovärdigheten tydligt kan visas i webbshopens checkout."

Per Sandell, chef för affärsområdet Finans och logistik på Svanen, säger: "Att kunna välja mer hållbara leveransalternativ är viktigt för många konsumenter. Men konsumenterna blir förvirrade av olika gröna påståenden och budskap i checkouten. Därför är Svanenmärkningen, som Nordens officiella miljömärkning, en välkommen vägledning för konsumenterna. Med Svanenmärkningen i checkouten förenklas komplexiteten i att välja leverans. Konsumenterna kan därmed bidra till den nödvändiga gröna omställningen av transportsektorn."

https://nshift.com/sv-se/

Svanenmärkt e-handelstransport:

  • Minskar energianvändningen i transportnätverket.
  • Minskar klimatpåverkan och stimulerar fossilfria hemleveranser. 
  • Innebär en god nivå på befintlig fordonsflotta samt att mer hållbara fordon såsom el, vätgas och biogasfordon väljs vid nyinköp.
  • Innebär stegvis ökade krav på förnybar energi i hela transportnätverket.
  • Främjar anställningsvillkor i linje med kollektivavtal eller motsvarande.
  • Bidrar till mindre skrymmande förpackningar.

Vem kan få det nordiska miljömärket Svanen? Nordiska transport- och logistikföretag kan ansöka om att bli licensinnehavare. Efter en godkänd licensprocess kan de erbjuda Svanenmärkta e-handelstransporter till e-handelsföretag. I checkouten kan konsumenten välja ett Svanenmärkt leveransalternativ.

 

Ends

Boka en demo   Kontakta oss


For more information, please contact:

Robin Grainger: robin.grainger@fourteenforty.uk

James Ellerington: james.ellerington@fourteenforty.uk  

Om nShift

nShift är den världsledande leverantören av lösningar för leveranshantering i molnet som möjliggör friktionsfri leverans och retur av nästan en miljard försändelser i 190 länder årligen. nShifts programvara används globalt av e-handel, detaljhandel, tillverkning och 3PL-avsändare. Företaget har sitt huvudkontor i London och Oslo. Det har över 500 anställda på kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Polen, Nederländerna, Belgien och Rumänien.

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna

Boka en demo med en av våra säljare idag

Boka en demo

Fråga oss vad du vill om våra produkter

Kontakta oss

Book a demo

See nShift in action by booking a demo today.

Book a demo

Ask us anything you like about our products

Contact us

Get the latest news and updates

Subscribe