Bode Scholten

Bode Scholten specializes in the fine-grained distribution of general cargo and pallets via route transport and/or network distribution. In addition to distribution, Bode Scholten also provides special transport, dedicated transport, container transport and storage & warehouse activities.

Contact sales

Tjenester

Tilgængelige tjenester

Hvor de sender til og fra

Origin Countries Logo Oprindelseslande
Destination Countries Logo Destinationslande