Hvorfor må produsenter og lagre begynne å måle utslipp?

Hvorfor må produsenter og lagre begynne å måle utslipp?

Rundt 50 000 bedrifter som driver handel med EU, vil snart måtte rapportere om klimaavtrykk i hele verdikjeden sin som en del av ny bærekraftslovgivning. 

EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) vil tre i kraft 16. juni 2024.  Blant annet vil denne lovgivningen sette krav til rundt 50 000 bedrifter om å rapportere om tidligere og nåværende utslipp av klimagasser.

CSRD er ett av flere internasjonale lovverk som blir stadig strengere og stiller krav til bedriftene om å rapportere om klimaavtrykk.  Dette skaper mer synlighet rundt bedriftens bærekraftshistorikk, og det kan påvirke bedriftens relasjon til kundene.  

Et konkurransefortrinn

I tillegg den stadig strengere lovgivningen har utslippsmåling også kommersielle fordeler.  Miljøbevisste kunder er villige til å betale mer for å kjøpe miljøvennlige merker.1 Yngre kunder leder an når det gjelder bærekraftig handel.  Ifølge en undersøkelse mener rundt 75 prosent av kundene i generasjon Z at bærekraft er viktigere enn merkenavn.2

Men bærekraft er ikke bare aktuelt for de unge.  På tvers av alle aldersgrupper hevder kundene at de vurderer miljøverdiene til merkene de kjøper.  Rundt 78 prosent av de som handler på nettet, sier at de gjerne venter en uke på leveringen hvis butikken bruker en mer bærekraftig forsendelsesmåte.3

I større grad enn noen gang må bedriftene overtale kundene om at de deler bekymringen for miljøet og arbeider aktivt for å redusere utslippet sitt.

Hvordan kan nShift bidra?

nShift Transport Management System (TMS) har en markedsledende beregningsmotor for utslipp.  Motoren bruker data fra Nätverket för Transporter och Miljön i Sverige og henter inn data om både nivå 1- og nivå 3-utslipp. 

Dette bidrar til at produsenter, lagre, logistikkleverandører og butikker kan finne frem til og ta i bruk mer bærekraftige transportalternativer, innfri den stadig mer omfattende lovgivningen og redusere klimaavtrykket sitt.  

Med nShift TMS kan bedriftene

  • ta avgjørelser om hvordan de skal redusere klimaavtrykket sitt, basert på forventede utslippsverdier
  • lage detaljerte rapporter for å overholde krav i lovgivning
  • gjennomføre enda mer dyptgående analyser gjennom bruk av verktøy for forretningsinnsikt

I 2022 vant nShift TMS’ beregningsmotor for utslipp bronsemedaljen i kategorien beste bærekraftsinitiativ på Ecommerce Awards.  Den overholder EN16258, ISO14083 og GLEC-rammeverket.

 

1https://www.the-future-of-commerce.com/2022/10/03/e-commerce-trends-2023/#section-3
2https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/12/05/what-recent-trends-say-about-sustainable-shopping-in-2023/?sh=490e14436fc0 
3https://chainstoreage.com/how-much-do-consumers-care-about-sustainable-shopping

 

Book en demo   Kontakt oss

 

 

Få de siste nyhetene og oppdateringene.

Bestill en demonstrasjon fra salgsavdelingen i dag

Book en demo

Spør oss om alt du lurer på om produktene

Kontakt oss

Book a demo

See nShift in action by booking a demo today.

Book a demo

Ask us anything you like about our products

Contact us

Get the latest news and updates

Subscribe