nShift ja turvallisuus

Luottamus ja turvallisuus

Luottamus vaatii turvaa

Contact us

nShift_My Parcels

Resilientit suunnitelmat ja toteutus

nShift on maailman johtava pilvipohjaisten toimitushallintaratkaisujen toimittaja, jonka palvelut mahdollistavat lähes miljardin lähetyksen sujuvan toimituksen ja palautuksen vuosittain 190 maahan. Kehittämiimme, ylläpitämiimme ja tukemiimme globaalissa toimintaympäristössä toimiville yrityksille suunnattuihin kriittiseen infrastruktuuriin kuuluviin ratkaisuihin kohdistuvat kyberuhat muodostavat todellisen liiketoimintaa koskevan riskin.

Tästä johtuen kyberturvallisuus ja turvallisuusresilienssi ohjaavat kaikkea toimintaamme. Turvallisuuskeskeisen ajattelutavan piiriin kuuluvat yhtä lailla ohjelmistojen kehityskäytännöt kuin sen varmistaminen, että omat palvelumme ja kaikki asiakkaidemme tiedot suojataan mahdollisimman hyvin.

Noudatamme systemaattisesti koko yhtiötä koskevia tuvallisuuskäytäntöjä ja riskiperusteista lähestymistapaa. Asiakkaidemme etua ajatellen noudatamme kaikkien paikallisten lakien, yleisten standardien ja parhaiden käytäntöjen lisäksi myös muita, edellisiä tiukemmat vaatimukset asettavia standardeja.

Valitsemme kaikki liiketoimintakumppanimme huolellisesti ja arvioimme meille tuotteita ja palveluja toimittavat yritykset myös kyberturvallisuuden näkökulmasta.

Koska meitä ympäröivä maailma muuttuu jatkuvasti, haastamme ja kehitämme yhtiömme tietoturvan hallintajärjestelmää (ISMS) vastaavasti koko ajan. Asiakkaanamme voit luottaa rauhassa siihen, että suhtaudumme kyberturvallisuuteen ja resilienssiin vakavasti ja toimimme niiden suhteen aina proaktiivisesti.

Turvallisuus ja henkilötietojen suojaaminen

Teemme jatkuvaa yhteistyötä johtavien brändien ja kumppaniemme kanssa yhtiömme liiketoimintaprosesseihin, ohjelmistokehitykseen ja teknisiin toimintoihin kohdistuvien riskien tunnistamiseksi ja poistamiseksi. Pilvipohjaisia järjestelmiämme testataan ulkoisten tunkeutumistestien avulla.

Olemme sitoutuneet noudattamaan alamme korkeimpia tieturvastandardeja, ja yhtiömme on ISO27001-3-sertifioitu. Tämän todistava ISO-sertifikaatti on nähtävissä erillistä pyyntöä vastaan.

www.iso.org/standards.html

iso logo registered trademark
InformationSecuritySys_ISOIEC27001_col-1-e1652778288329

Lisätietoja

Read our privacy policy Read our Terms & Conditions

Get the latest news and updates

Book a demo with one of our sales team today

Book a demo

Ask us anything you like about our products

Contact us

Book a demo

See nShift in action by booking a demo today.

Book a demo

Ask us anything you like about our products

Contact us

Get the latest news and updates

Subscribe