50 000 företag ställs inför nya krav på hållbarhetsrapportering 2024

50 000 företag ställs inför nya krav på hållbarhetsrapportering 2024

Med nShifts modul för utsläppsberäkning kan lager och tillverkare börja spåra och registrera koldioxidutsläpp i leveranskedjan innan det blir obligatoriskt att rapportera dessa uppgifter

Ett antal nya hållbarhetsförordningar kommer snart att ställa krav på europeiska företag att rapportera sina koldioxidavtryck från hela värdekedjan. nShift, världsledande inom programvara för delivery management, uppmuntrar företag att ligga steget före de nya kraven och börja spåra sina utsläpp redan nu.

Direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) kommer att träda i kraft senast den 16 juni 2024.  Förordningen kommer bland annat att kräva att cirka 50 000 företag som bedriver verksamhet inom EU rapporterar sina tidigare och nuvarande utsläpp av växthusgaser.

nShift Transport Management System (TMS) kommer med en marknadsledande modul för utsläppsberäkning.  Den beräknar nivåerna av utsläpp från transport med hjälp av värden som tillhandahålls av NTM (Network for Transport Measures) eller som kommer direkt från kunderna.  Detta hjälper tillverkare, lager, logistikföretag och handlare att identifiera och använda mer hållbara transportalternativ, uppfylla de allt hårdare lagkraven och minska sitt koldioxidavtryck.  

Med nShift TMS kan företag:
•    fatta beslut om hur de ska minska sitt koldioxidavtryck utifrån värden för förväntat utsläpp
•    skapa detaljerade rapporter för att uppfylla kraven på regelefterlevnad
•    göra ännu djupare analyser med hjälp av analysverktyg för affärsinformation.

Transporterna står för en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser1.  Det är både en komplicerad och tidskrävande uppgift för företag att uppfylla nya rapporteringskrav.  

Modulen för utsläppsberäkning i nShift TMS är väl beprövad och har över tid visat sig vara effektiv.  År 2022 vann företaget brons i kategorin ”Bästa hållbarhetsinitiativ” på Ecommerce Awards.  Den uppfyller kraven i EN16258, ISO14083 och GLEC-ramverket.

nShifts CTO Mattias Gredenhag säger: ”Rapportering av koldioxidutsläpp är allt oftare ett krav för många företag, vilket beror på införandet av flera stora regelverk runtom i Europa. Ett av de viktigaste är direktivet om företagens hållbarhetsrapportering, som kommer att göra det obligatoriskt för många företag att årligen rapportera sina utsläpp.” 

”Med modulen för utsläppsberäkning i nShift TMS kan företag förstå och kvantifiera sina scope 1- och scope 3-utsläpp i hela leveranskedjan, från inkommande till utgående transporter.”  

nShift ger sina kunder tillgång till ett bibliotek med över 1000 transportörer.  Det gör det lättare för handlare och webbutiker att erbjuda hållbara leveransalternativ. Med nShifts Checkout kan handlarna dessutom smidigt visa och märka hållbara leveransalternativ i webbutiken.

www.nshift.com 

SLUT

1https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2021/download

 
Boka en demo   Kontakta oss


For more information, please contact:

Robin Grainger: robin.grainger@fourteenforty.uk

James Ellerington: james.ellerington@fourteenforty.uk  

Om nShift

nShift är den världsledande leverantören av lösningar för leveranshantering i molnet som möjliggör friktionsfri leverans och retur av nästan en miljard försändelser i 190 länder årligen. nShifts programvara används globalt av e-handel, detaljhandel, tillverkning och 3PL-avsändare. Företaget har sitt huvudkontor i London och Oslo. Det har över 500 anställda på kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Polen, Nederländerna, Belgien och Rumänien.

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna

Boka en demo med en av våra säljare idag

Boka en demo

Fråga oss vad du vill om våra produkter

Kontakta oss

Book a demo

See nShift in action by booking a demo today.

Book a demo

Ask us anything you like about our products

Contact us

Get the latest news and updates

Subscribe